Josefine Opsahl | CPH Jazz Festival 2021

10 jul

Dato

lør. 10. jul. kl. 20.00
80 kr. i forsalg / 100 kr. i døren
Med en befriende åbenhed for lyde, genre, cello og brugen af elektronik udfolder Josefines værker sig for ørerne af lytteren

Josefine Opsahl er en bemærkelsesværdig kunstner og komponist, der forbinder musik, kunst, performance og rum i sine værker og projekter. Hun udvider sin klassiske musikuddannelse, kendskab til musikkens historie og opfattelse af kunst og selvet til forskellige nye udtryksmedier.

Josefine Opsahl arbejder i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse, ekspertise og intuition, partituret og det improviserede i en søgen efter hvor musikalsk udtryk, kunst, samfund og vi selv ledes som væsener og skabere.

English

Josefine Opsahl (b. 1992) is a remarkable artist and composer that connects music, art, performance and spaces in her works and ideas. She extends her classical musical training, knowledge of its history, perception of art and self into different new medias of expression.

With a liberating openness to sounds, genre, the cello and the use of electronics Josefine’s works unfold in the tension between tradition and renewal, expertise and intuition, the score and the improvised in a search for where musical expression, art, society and we ourselves are headed as beings and creators.