Læg dit event på hjemmesiden

Skal du afholde et åbent arrangement i samarbejde med Krudttønden, skal du lægge det på hjemmesiden så det indgår i eventkalenderen. Herfra 'feedes' det automatisk til portalerne Brug Byen samt Kultunaut. 

Du skal selv indtaste alle informationer i skemaet herunder hvorefter det sendes til godkendelse hos vores kulturteam. Hvis der ikke er større ændringer, vil du kunne finde dit event online på www.krudttonden.kk.dk inden for 2 arbejdsdage.

Det er ikke muligt at vedhæfte billeder til skemaet, så du skal sende dit eventbillede i en mail til: Esben.Frost@kk.dk. Billedet skal være i god opløsning og må ikke indeholde tekst eller logoer. Eventuelle logoer kan medsendes i en separat fil.

Co-creation Event

Dato *
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
F.eks. 26/02/2020
F.eks. 12:24
F.eks. 26/02/2020
F.eks. 12:24
Repeat settings
dage
Every weekday
Every Mon, Wed, Fri
Every Tue, Thu
Every weeks
of
Every years
of
After occurrences
On
F.eks. 26/02/2020
F.eks. 26/02/2020
F.eks. 26/02/2020
If the event is free, just write "free" in the field.
Your contact details are for internal use only and won't be shown on the website.
Klik her hvis du ønsker at sende denne begivenhed til https://brugbyen.nu
Disse emneord understøtter, at din begivenhed vises i temavisninger og filtreringer baseret på sæson på https://brugbyen.nu
Vinger du dette felt af, præsenteres din begivenhed i en særligt eksponeret visning på https://brugbyen.nu”. Ved datoangivelse styrer du i hvilket tidsrum din begivenhed skal være særligt eksponeret på https://brugbyen.nu. Dette er kun tiltænkt store arrangementer med bred interesse og festivaler.
Dato for eksponering
Indsæt datoen hvor begivenheden skal eksponeres særligt Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
F.eks. 02/26/2020
F.eks. 12:30
F.eks. 02/26/2020
F.eks. 12:30

Vertikale faneblade