Stalden

Stalden er Krudttøndens intime musikscene med plads til ca. 150 gæster.
Billede
Geraldine Thenoux i Stalden i Krudttønden
Fotograf
Fernando Massino

Vi har indrettet en hyggelig og elsket musikscene i den bygning, som i gamle dage fungerede som hestestald for Østerfælled Kaserne. Stalden har en lille scene med god akustik omgivet af små caféborde, som giver en rigtig god atmosfære.

Stalden er lavet til musikarrangementer, men kan også bruges til talks og mødevirksomhed. Den støder op til Krudttøndens café, hvor du kan du købe forfriskninger og snacks af vores søde cafépersonale.

Stalden udlejes til både åbne og lukkede kulturarrangementer, men ikke til private fester.

Lejebetingelser

Vis alle

Leje af Stalden

Udover koncerter, kan lokalet bruges til møder, seminar, konference, præsentationer, oplæg, foredrag, undervisning, kurser og debatter. Stalden lejes ikke ud til private fester, såsom bryllup, fødselsdag osv.

Lokalet må kun anvendes til aftalt formål og må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifter. Hvis vi identificerer uoverensstemmelser, forbeholder vi os ret til at annullere løbende reservation og afvise efterfølgende reservationer. Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

Sådan booker du

Booking af Stalden sker ved henvendelse til virkelyst@kk.dk. 

Som lejer er du ansvarlig for at give nøjagtige oplysninger om type af arrangement. Lokalet lejes ud per time. Man kan tage det lejede lokale i brug, hvis reservation er godkendt med ordrebekræftelse og leje af lokalet er forudbetalt.

Brug af lokalet og afvikling

Lejere skal sørge for at lokalet efterlades ryddeligt med borde og stole i standartopstilling på sluttidspunktet for bookingen. Vær også opmærksom på at rydde op i lokalet, til glæde for de efterfølgende brugere.

Såfremt det lejede ikke modtages som aftalt eller forventet, skal lejer straks meddele dette. Der må ikke ryges i kulturhuset.

Lejer/bruger er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede/lånte eller kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd på det lejede. Kulturhuset er ikke erstatningsansvarligt, såfremt det lejede ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale, evt. i et andet kulturhus. Skader der straks kræver udbedring, skal med det samme anmeldes til kulturhuset. 

Krudttønden råder ikke over en tekniker, så lejer er selv ansvarlig for opsætning og betjening af lys og lydudstyr. 

Krudttønden står for alt salg af vin, øl, vand, kaffe etc., også i forbindelse til lukkede arrangementer. Har lejer et ønske om udskænkning af medbragte drikkevarer, kan dette kun forekomme efter vurdering og tilladelse fra Krudttønden.

Har du brug for information om Stalden såsom mål på scenerum og plantegning eller teknik  så skriv til AV95@kk.dk

Kontakt

Krudttønden

Serridslevvej 2

2200 København Ø