Teatersalen

Krudttøndens teatersal er en klassisk black-box med plads til 100 siddende gæster.
Billede
Teater Hund & Co. i Krudttønden
Fotograf
Per Morten Abrahamsen / Teater Hund & Co.

Ved siden af caféen i foyeren ligger Krudttøndens teatersal som danner ramme om mange fantastiske forestillinger hver sæson. Teatersalen benyttes af flere forskellige kompagnier såsom That Theatre Company og Teater Hund. Der er plads til 100 siddende gæster i teatersalen, som er indrettet som en klassisk black-box. Derudover findes der teknikerrum, bagscene og sminkerum med spejle.

Teatersalen er optaget det meste af året til produktion og forestillinger, men du kan altid sende os en forespørgsel på leje af teatret, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt: virkelyst@kk.dk.

Lejebetingelser

Vis alle

Leje af Teatersalen

Krudttøndens teatersal lejes ud på dagsbasis. Udover teaterforestillinger, kan salen bruges til koncerter, møder, seminar, konference, præsentationer, oplæg, foredrag, undervisning, kurser og debatter. Teatersalen lejes ikke ud til lukkede private fester, såsom bryllup, fødselsdag osv.

Lokalet må kun anvendes til aftalt formål og må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifter. Hvis vi identificerer uoverensstemmelser, forbeholder vi os ret til at annullere løbende reservation og afvise efterfølgende reservationer. Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

Sådan booker du

Booking af teatersalen sker ved henvendelse til virkelyst@kk.dk. Som lejer er du ansvarlig for at give nøjagtige oplysninger om type af arrangement. Lokalet lejes ud på dagsbasis. Man kan tage det lejede lokale i brug, hvis reservation er godkendt med ordrebekræftelse.

Brug af lokalet og afvikling

Under opholdet står lejer selv for rengøring og oprydning af teatersalen, kostume rum, toilet og bruserum, samt tekøkken og mellemgang. Det er lejers ansvar at der sker en fuldstændig oprydning og rengøring af ovenstående faciliteter. Overholdes dette ikke bliver der rekvireret rengøringspersonale på lejers regning.

Lejer/bruger er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede/lånte eller kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd på det lejede. Kulturhuset er ikke erstatningsansvarligt, såfremt det lejede ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale, evt. i et andet kulturhus. Skader der straks kræver udbedring, skal med det samme anmeldes til kulturhuset. 

Krudttønden råder ikke over en tekniker, så lejer er selv ansvarlig for programmering af lys, samt opsætning og betjening af lys og lydudstyr. Der forefindes udførlig manual til programmering af lyspulten.

Krudttønden står for alt salg af vin, øl, vand, kaffe etc. Har lejer et ønske om udskænkning ved præmiere, kan dette kun forekomme efter vurdering og tilladelse fra Krudttønden.

Har du brug for information om Teatersalen såsom mål på scenerum og plantegning af salen eller teknik kan du skrive til: AV95@kk.dk

Kontakt

Krudttønden

Serridslevvej 2

2100 København Ø