Find os

Læs om hvordan du kommer til Krudttønden og om transport og adgangsforhold.

Offentlig transport

 • Cityringen Metro til Poul Henningsens Plads – cirka 600 m Krudttønden.
 • Bus linje 1A eller 14 til Århusgade (Østerbrogade) – ca. 300 meter fra Krudttønden.
 • S-toglinjer A, B, C og E til Nordhavn – ca. 1,8 km fra Krudttønden.

Parkering

Der er to parkeringskældre under Østerfælled Torv – den ene med indkørsel fra Marskensgade, den anden fra Gunnar Nu Hansens Plads.

Handicapadgang

Der er adgang med kørestol til både café, Stalden og Teatersalen, hvor der også forefindes handicapvenlige toiletter.

Retningslinjer i Krudttønden

Man må rigtig meget i Krudttønden. Men vi har nogle få regler, der skal overholdes:

 • Rygning, inklusive rygning af e-cigaretter og indtagelse af lattergas, er ikke tilladt i Krudttønden inden døre. Rygeforbuddet gælder overalt i huset og til alle arrangementer - også private fester
 • Medbragt mad og drikkevarer må ikke indtages i caféen eller i udlejningslokalerne. Forplejning kan bestilles hos Lamfuz
 • Der må ikke grilles på kulturhusets arealer, medmindre andet er aftalt
 • Det er ikke tilladt at spille forstærket musik på kulturhusets arealer uden forudgående aftale med personalet
 • Gæster under 18 år må ikke købe eller indtage alkohol i Krudttønden
 • Plakater, notitser og lignende må kun opsættes på opslagstavlen ved indgangen
 • Det er ikke tilladt at sove eller overnatte i Kulturhuset
 • Pas på tyveri, og husk dine ting. Krudttønden tager ikke ansvar for glemte eller mistede værdigenstande
 • Uhensigtsmæssig opførsel kan føre til bortvisning

Personalet og politiet fortolker reglementet og er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne ved trusler og voldelig adfærd, grov sprogbrug, og når ordensreglementet ikke overholdes.